Aktive projekter

Her kan du se projekter, aktiviteter og arrangementer, som vi i øjeblikket søger frivillige, medlemmer og deltagere til.

Radikal Ungdoms globale paraplyorganisation IFLRY afholder i slutningen af september et spændende seminar med titlen “The tensions of migration: Political and economic integration”.

Hvad går det ud på?
IFLRY har henover kalenderår 2018 afholdt en række seminarer om flygtninge og migration. Dette seminar – som finder sted i Berlin i slutningen af september – vil i særlig grad fokusere på den politiske og økonomiske integration af flygtninge i Europa i lyset af den igangværende flygtningekrise i Europa.

Hovedformålet med seminaret kan siges at være at lave en mapping og skabe forståelse for de udfordringer der være ved migration og integration af nye flygtninge og indvandrere i Europa. Herefter vil seminaret have fokus på at udtænke politiske løsningsinitiativer der kan gøre de europæiske værtslande bedre rustet til integrationen af flygtningene. Seminaret har fokus på hvilke politiske værktøjer der kan tages i brug (med et særligt fokus på ungeinddragelse og lokal beslutningstagelse) og økonomisk integration.

Vil du gerne vide mere? Læs mere via følgende link: http://www.iflry.com/wp-content/uploads/2018/07/Open-Call-for-Participants_-Local-Seminar-_The-Tensions-of-Migration_-Political-and-Economic-Integration_.pdf

Hvad forventer vi af dig?
Du skal ikke tidligere have været i et seminar med IFLRY for at kunne ansøge, og forudgående kendskab eller erfaring med internationalt samarbejde er absolut ikke et krav. Der vil være masser af deltagere på seminaret som deltager i deres første internationale arrangement – så du må endelig ikke holde dig tilbage med at ansøge, hvis du har lyst til at deltage i arrangementet uden forudgående erfaring. Det vigtigste er at du kommer med en god portion gå-på-mod og nysgerrighed på emnet. Det er derudover vigtigt, at du føler dig tryg ved at seminaret foregår udelukkende på engelsk.

Efter hjemkomst forventer udvalget for internationalt samarbejde at du har mod på at forfatte en kort tekst om din oplevelse der kan blive delt fra facebooksiden “Radikal Ungdom International”. Det er desuden et krav at man skal være fyldt 18 år ved afrejse for at kunne ansøge.

Praktisk information
Hvornår: 27.9-30.9-2018.
Hvor: Berlin, Tyskland.
Rejse: Den internationale FU’er Sofie sørger for at der bliver købt fly-, tog- eller busbilletter til dig hvis du bliver optaget på seminaret.
Overnatning: Overnatning foregår på kønsopdelte dobbeltværelser med andre deltagere på seminaret.
Pris: Det koster 700 kr. at deltage i seminaret. Disse midler går til at dække overnatning, transport og forplejning i løbet af arrangementet.

OBS: Man skal være 18 ved arrangementets begyndelse for at kunne deltage.

Det vil jeg rigtig gerne! Hvad gør jeg nu?
Man ansøger om at komme med på seminaret ved at skrive en ansøgning og sende den til international@radikalungdom.dk senest d. 19 august kl. 18.00.
Ansøgningen skal indeholde svar på følgende spørgsmål:
• Please describe why you would like to attend the seminar and what your expectations are?
• Please describe your and your organization’s experience related to the topic
• What other IFLRY events have you attended, if any (please indicate the name and date of the event)? If you haven’t been attending IFLRY events, have you been to other international events?
• Please describe how this seminar can support, develop and strengthen your own organisation and how you plan to share the results with your home organisation
• Special requirements or comments Any requests or requirements regarding food (special diets and/or allergies), roommates, etc. that we should be aware of?
• Pasnummer
• Dit pas’ udstedelsesdato
• Dit pas’ udløbsnummer
• Passets udstedelsessted
Ansøgningen skal skrives på engelsk. Det er meget vigtigt at du svarer på hver spørgsmål selvstændigt og ikke skriver dine svar sammen. Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller til seminaret, er du meget velkommen til at kontakte den internationale FU’er, Sofie, på sofie@radikalungdom.dk eller +45 23637374.

Er du vild med at nedbryde fordomme og skabe forståelse på tværs af lande, kultur, ideologi, etnicitet og andre skillelinjer? Vil du være med til at bygge bro mellem unge i Danmark, Egypten, Jordan og Tunesien? DUF søger lige nu 9 unge danskere som dialogambassadører for en 2-årig periode.

Om programmet
Du vil få konkret praktik erfaring med dialog og undervisning i at faciliterer dialog workshops og arbejde med at skabe dialog gennem disse workshops. Du vil skulle deltage i to internationale seminare med de andre 26 dialogambasadører:
– 27. oktober til 5. november i Egypten eller 3.-12. december i Jordan.
– Maj 2019 i Danmark
Ud over de internationale seminarer forpligter dialogambassadørerne sig til at deltage i planlægningsmøder og afholde dialogaktiviteter i deres hjemland i 2018 og 2019.
Alle udgifter i forbindelse med nationale og internationale aktiviteter – herunder rejseomkostning, visum, logi – vil blive dækket af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Om dig
Der ledes efter 9 dialogambassadører, det kræves af dig at du:
– Være mellem 18 og 28 år
– Være aktiv i en af DUFs medlemsorganisationer
– Tale godt engelsk
– Deltage i to internationale seminarer, deltage i møder og være med til at planlægge og afvikle nationale dialogaktiviteter i Danmark

Ansøgning:
Er du interesseret i at ansøge? Kontakt Sofie på sofie@radikalungdom.dk for mere information. Ansøgningen skal sendes senest den 13. august 2018 for at komme i betragtning.
Udvalgte ansøgere vil blive inviteret til samtale og workshop den. 24. eller 25. august hos DUF på Scherfigsvej 5, København Ø. De nye dialogambassadørerne vil blive annonceret umiddelbart efter.

Er du interesseret i udviklingsarbejde og demokratiudvikling, synes du Mellemøsten er en spændende region, og kribler det i fingrene på dig for at kunne give dig i kast med et meningsfyldt projekt udenfor Danmarks grænser? Så er det nu du skal slå til!

Radikal Ungdom har endnu engang fået mulighed for at deltage i et såkaldt Explore-forløb gennem Dansk Ungdoms Fællesråd – denne gang i det spændende nordafrikanske land Tunesien. For at kunne deltage i forløbet skal RU have sammensat en projektgruppe, og derfor kan du altså nu søge om at blive en del af projektet.

Gennem Explore-forløbet får projektgruppen undervisning og rådgivning i internationalt projektarbejde. I efterårsferien – uge 42 – rejser dele af projektgruppen til Tunesien for at for at finde den helt rigtige partnerorganisation som RU’s projektgruppe efterfølgende kan samarbejde med. Over 3 kursusgange i Danmark bliver gruppen introduceret til Tunesien og de internationale muligheder i DUF. Gruppen lærer mere om internationale partnerskaber og projekter, og får indsigt i Tunesiske samfundsforhold. Gennem kursusforløbet bliver gruppen desuden fortrolige med grundlæggende udviklingsfaglige værktøjer, så gruppen bliver i stand til at analysere den lokale kontekst og får redskaber til at etablere et partnerskab med en ungdomsorganisation i Tunesien. På rejsen i efterårsferien mødes repræsentanter fra RU’s projektgruppe med forskellige ungdomsorganisationer som kunne være potentielle partnere for Radikal Ungdom. DUFs konsulenter guider gruppen gennem processen med at finde en relevant partnerorganisation og støtter op om de efterfølgende faser af det internationale projektarbejde. Efter Explore-forløbet er slut kan gruppen søge støtte fra DUFs internationale puljer og påbegynde udviklingen til et egentligt partnerskabsprojekt med en ungdomsorganisation i Tunesien.

Hvad skal jeg kunne for at være med?
Der er ingen krav om forudgående kendskab til DUF eller udviklingsprojekter, og alle med interesse for demokratiudvikling og Tunesien opfordres til at søge. DUF’s kursusprogram og fælles rejseprogram klæder alle deltagere på til projektet, så manglende erfaring skal endelig ikke holde dig tilbage. Det vigtigste er, at du er fuld af gå-på-mod, at du har lyst til at møde nye mennesker, og at du føler dig tryg ved både at tale engelsk og befinde dig i uvante situationer. Det er desuden vigtigt, at du er indstillet på at Tunesien er en helt anden kontekst at arbejde i end Danmark og at du har forståelse for at forudsætningerne for at lave foreningsarbejde er anderledes i Tunesien.
Har du særlige evner eller talenter hører vi meget gerne om det: har du f.eks. et forudgående kendskab til MENA-regionen, som du tror kan komme gruppen til gode? Har du været en stjerne-god kasserer i din lokalforening og vil derfor være dygtig til at løfte gruppens økonomistyring? Kan du finde ud af at filme og klippe videoer som kan bruges til gruppens kommunikation? Projektgrupperne har brug for rigtig mange forskellige kompetencer og lige præcis DU har garanteret også erfaringer eller kompetencer, som ville kunne komme gruppen til gode.

Hvilken arbejdsindsats skal jeg forvente at lægge i gruppen?
Projektgruppernes arbejde forløber typisk over et par år, og vi ser helst, at ansøgere kan se sig være en del af projektet i en længere periode. At være en del af en projektgruppe indbefatter en række forskellige opgaver, f.eks.:
-At skrive ansøgninger til Dansk Ungdoms Fællesråd forud for aktiviteter med partnerorganisationen
-At deltage i rejser til seminarer, møder og erfaringsudveksling med partnerorganisationen
-At agere værter ved eventuelle besøg fra partnerorganisationen til Danmark
-At deltage i den løbende afrapportering til Dansk Ungdoms Fællesråd
-Økonomistyring, at lægge budgetter og aflevere regnskaber til Dansk Ungdoms Fællesråd
-At deltage i møder med resten af Projektudvalget for Internationale Projekter (PIP) i Radikal Ungdom
-At holde løbende møder og skypemøder i projektgruppen
-At holde resten af foreningen orienterede om gruppens arbejde, f.eks. gennem workshops på International Dag, statuspunkter på HB samt gennem RUs digitale kanaler
Det er vigtigt, at du har løst til at hjælpe med at løfte en del af de praktiske/administrative opgaver i gruppen. Ovenstående forekommer som enormt mange opgaver, og selvom arbejdet i en projektgruppe kan være omfattende op til en partnerskabsrejse eller andre spidsbelastningstidspunkter, er der mange forholdsvis lange perioder med en del mindre arbejdsbyrde.Har du lyst til at vide mere om dette er du meget velkommen til at tage kontakt til den internationale FU’er Sofie – kontaktoplysninger findes nedenfor.

Tovholder/projektgruppemedlem

Til projektgruppen skal der findes en konstitueret tovholder indtil HB1, hvor gruppens tovholder officielt skal stille op. Det er som udgangspunkt den fungerende tovholderens opgave at lede og facilitere gruppens arbejde, men i praksis kan tovholderrollen være forholdsvis forskellig fra projektgruppe til projektgruppe. Et eksempel på typiske tovholderopgaver kan være:
-At have hovedansvar for kontakt til DUF
-At indkalde til møder og forberede dagsordener
-At være opmærksom på deadlines i DUF og RU – f.eks. ift. aflevering af regnskaber, statuspunkter i HB m.m.
-At have en særlig god kontakt til partnerorganisationen

I din ansøgning bedes du tydeligt angive om du ønsker at søge rollen som konstitueret tovholder, eller om du ønsker at blive alment projektgruppemedlem. Hvis du søger tovholderrollen men ikke bliver valgt, antager vi at du har stadig har lyst til at være en del af projektgruppen. Er dette ikke tilfældet, bedes du også tydeligt nævne dette i din ansøgning. Efter ansøgningsfristen vil Udvalget for Internationalt Samarbejde (IS) udvælge og sammensætte projektgruppen ud fra de indkomne ansøgninger.

Praktisk information

Hvornår:
Der er fastsat en række datoer for DUF-explore-forløbet:

•Introaften 20. september kl. 16.00-20.00
•Første kursusdag 13. oktober kl. 10.00-20.00
•Anden kursusdag 3. november kl. 10.00-20.00
•Fælles rejse til Tunesien 25.-29. november
•Opfølgningsmøde og skriveværksted 12. december kl. 16.00-20.00

Hvis du bliver valgt til at være medlem af gruppen er det meget vigtigt at prioriterer at deltage i ovenstående kursusaktiviteter, selvom der selvfølgelig kan være forhold der kan gøre, at man kan blive forhindret i at deltage.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i DUF Explore-programmet. Alle udgifter i forbindelse med kursusdage (f.eks. forplejning og rejserefusion) og alle udgifter i forbindelse med rejser (flybilletter, kost og logi, vaccinationer, forsikring m.m.) vil blive dækket af programmet.

Hvor gammel skal man være?
Alle Radikal Ungdoms medlemmer kan være en del af en projektgruppe. For at kunne rejse til Tunesien skal man imidlertid være fyldt 18 år.

Det vil jeg enormt gerne – hvad gør jeg nu?

Man ansøger om at komme med i projektgruppen ved at skrive eller filme en ansøgning. Andre dokumentformer modtages også meget gerne. Som vejledende længde forslår vi en halv til en hel side (hvis du sender tekst) og et par minutter (hvis du sender video). I ansøgningen skal du angive om du ønsker at søge posten som tovholder. Ansøgningen skal sendes til international@radikalungdom.dk senest d. 5 august 2018 kl. 18.00.

Har du spørgsmål til arbejdet i en projektgruppe, vil du gerne høre mere om Tunesien eller har du en henvendelse du brænder inde med? I så fald er du meget velkommen til at kontakte den internationale FU’er, Sofie, på sofie@radikalungdom.dk eller +4523637374.

RU tager til Marokko! RU har de sidste par år arbejdet på at få stablet et projekt sammen og nu skal I også have mulighed for at komme ned og se, hvad Marokko er for en størrelse.

Hvornår: uge 42 – de endelige datoer er endnu ikke lagt fast, men det bliver i perioden d. 13-22 oktober

Vores studietur kommer til at bestå af en tur til Rabat, hvor vi skal bl.a. have en snak med vores partnerorganisation dernede. Derudover vil vi forsøge at arrangere besøg hos den danske ambassade, EU’s kontor i Marokko og andre organisationer, såsom FN. Derefter vil vi enten bevæge os ned til Marrakesh, hvor vi skal suge marokkansk kultur til os og nyde den smukke nordafrikanske by eller vi tager til Casablanca, der er præget af det franske og er Marokkos business hub.

Hvis du synes, det kunne være interessant at rejse med andre RUere og godt kunne tænke dig at opleve noget helt anderledes jamen så søg om at komme med!

Jamen hvordan kan jeg komme med?

Du skal være over 18 år ved afgang fra København

Derudover skal du sende en ansøgning på ca. en halv side, om hvorfor du gerne vil være med

Den skal sendes til jonas@radikalungdom.dk inden d. 9. juli kl 12:00

Derudover vil vi invitere til et forberedelsesmøde inden vi tager afsted, hvor vi vil tale lidt om den marokkanske kontekst og forberede os på, hvad det vil betyde at rejse rundt i Marokko.

Vi glæder os til at læse jeres ansøgninger!

Er du nysgerrig på nordisk samarbejde? Har du lyst til at repræsentere Radikal Ungdom til en sommerlejr med center-ungdomspartier fra hele Norden? Så har du lige nu mulighed for at søge om at gøre Radikal Ungdoms repræsentant i NCF, Lucas Honoré, selskab i RU-delegationen.

Hvad går det ud på?

Sommerlejren er en afslappet og sjov weekend i Finland med vores finske søsterparti, Svensk Ungdom, og vores nordiske paraplyorganisation, NCF. Sommerlejren indeholder både en række workshops, teambuilding aktiviteter, krebse-spisnings-party (kräftskiva) og hygge/fest om aftenen. Du kan læse mere om arrangementet i den officielle begivenhed for eventet på facebook som findes via følgende link: https://www.facebook.com/events/2043446232535222/

Hvad forventer vi af dig?

Det kræver intet særligt kendskab til nordisk samarbejde eller politik for at kunne deltage i sommerlejren. Det vigtigste er at du har gå-på-mod og lyst til at møde andre engagerede unge fra hele Norden. Sommerlejrens program retter sig både mod nye medlemmer, som er nysgerrige på hvad NCF og nordisk samarbejde er, samt ældre, mere garvede medlemmer som lyst til at prøve noget nyt i dejlige finske sommeromgivelser og skønt selskab. I sommerlejrens program er indlagt en session, hvor de forskellige medlemsorganisationer i NCF laver en kort præsentation af deres organisation. Dette håber vi at du har mod på at være med til sammen med resten af den danske delegation.

Praktisk information

Hvor: Kirjais Kursgård, Sarvikintie, 21650 Kijais, Länsi-Suomen Lääni, Finland

Hvornår: 31. August til den 2. September. OBS: Vær opmærksom på at datoerne falder sammen med HB1.

Overnatning: NCF og Svensk Ungdom sørger for overnatning som kommer til at foregå på sovesale i en hytte.

Rejse: Den internationale FU’er Sofie sørger i samarbejde med sekretariatet for at der bliver købt flybilletter til dig. Der vil være rejserefusion fra din bopæl til lufthavnen hvis du bliver valgt til at tage med på turen.

Pris: det koster 700 kr. at deltage. Udgifter til rejse, overnatning, mad i løbet af sommerlejrens program samt rejserefusion er dækket heri.

OBS: Man skal være fyldt 18 år ved afrejse for at kunne deltage i turen.

Det vil jeg så gerne! Hvad gør jeg nu?

Man ansøger om at komme med til sommerlejren ved at skrive en lille ansøgning (maks en halv side) til udvalget for internationalt samarbejde. Denne sendes til international@radikalungdom.dk senest d. 14 juli kl. 23.59.

Vil du gerne vide mere? Så er du meget velkommen til at kontakte den internationale FU’er, Sofie, på sofie@radikalungdom.dk eller +4523637374.

Vores globale paraplyorganisation IFLRY afholder denne sommer et sommer-akademi om ”pluralism, equality and toleration” for unge fra Rusland, Hviderusland og Ukraine. På sommerakademiet vil der være et særligt fokus på emner som 1) de grundlæggende værdier i frie, åbne samfund, 2) hvordan lige muligheder kan udbredes i samfundet (f.eks. med hensyn til uddannelse), 3) hvordan tolerance og inklusion af forskellige minoriteter kan praktiseres, 4) en række praktiske redskaber til hvordan kampagnearbejde og politiske programmer kan benyttes i denne forbindelse.

Formålet med akademiet er at give unge hviderussiske og ukrainske aktivister et dybdegående indblik i liberale værdier og ideer i et moderne demokratiske samfund og give dem redskaberne til at kunne sammenligne dette med den aktuelle situation i Hviderusland og Ukraine.

Til akademiet fra IFLRY brug for 1-2 ekstra team-medlemmer med følgende kvalifikationer:

  • Dybdegående indsigter og erfaringer med politisk teori og idelogi, liberal ideologi og/eller ”implementeringen” af politisk ideologi (for eksempel i kampagner, politiske værdiprogrammer, kapacitetsopbyggende aktiviteter i organisationer etc).
  • Og/eller erfaringer med civilsamfundsaktivisme, f.eks. gennem socialt arbejde, kurser/uddannelsesprojekter som har en forbindelse/relevans ift. sommerakademiets tema.
  • Tidligere deltagere i et Training-of-Trainers i event gennem IFLRY ELLER erfaringer med undervisning/ledelse af unge.
  • Gode engelskkundskaber
  • Øvrig sprogbeherskelse (russisk, ukrainsk, hviderussisk) er en fordel, men absolut ikke et krav
  • Et kendskab til uformelle eller alternative læringsmetoder (Non-formal education i IFLRY-sprog) er ligeledes en fordel.

Praktiske informationer

Hvor: I Kiev, Ukraine.

Hvornår: 1.-5. August 2018 (Men du skal kunne være i Kiev allerede d. 31 august).

Pris: det koster 700 kr. at deltage i arrangementet hvis du bliver optaget. Til gengæld betaler RU/IFLRY din overnatning, mad, flyrejse og relaterede mindre udgifter i forbindelse med arrangementet.

Rejse: Såfremt du bliver optaget som underviser sørger den internationale FU’er Sofie for at der bliver købt flybilletter til dig.

Visa: bemærk, at IFLRY ikke kan betale visa at denne udgift derfor er for egen regning.

Er du interesseret i at komme med?

Så send en ansøgning på engelsk til Internationalt Samarbejdsudvalg på international@radikalungdom.dk senest d. 24 juli kl. 20.00. Ved ansøgningen skal der desuden vedhæftes et CV på engelsk. Internationalt Samarbejdsudvalg sørger herefter for at sende din ansøgning videre til IFLRY. Ansøgere får besked indenfor 48 timer efter ansøgningsfristen.

Hvis der er noget, der driver vores hjerner, så er det mad! Derfor søger vi 3-4 personer til at holde køkkenet kørende. I styrer selv, hvordan I fordeler tiden ift. program osv. Der skal koordineres aftensmad fredag og morgenmad og frokost lørdag og søndag. Alle måltider bliver fordelt på lokalforeninger, så der er altså blot tale om en koordinerende rolle, og at der altid skal være en ansvarlig i køkkenet.  

Praktisk info
Hvornår? Du forventes at være til stede under hele landsmødet, der finder sted fra fredag d. 10. august til søndag d. 12. august. 

Hvor? Landsmødet afholdes på Mølholm Skole, Tankegangen 1, 7100 Vejle. 

What’s in it for you? Udover masser af god karma og rigeligt med knus, så kan de køkkenansvarlige enten vælge at bevare deres stemmeret og få landsmødet til halv pris eller frasige deres stemmeret og få landsmødet gratis.  

Er det noget for dig?
Lyder det som noget for dig så send en mail til lm@radikalungdom.dk senest søndag d. 1. juli – men meget gerne før. Vi glæder os til at høre fra dig. 

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte Marcus på 26 71 25 32 // marcus@radikalungdom.dk eller Camilla på 61 66 96 34 // Camillasbruhn@gmail.com 

Har du et spændende projekt, du vil have i projektbanken?

Klik her for at læse hvordan