Aktive projekter

Her kan du se projekter, aktiviteter og arrangementer, som vi i øjeblikket søger frivillige, medlemmer og deltagere til.

Landsmødet er ubetinget årets største, vildeste og sjoveste begivenhed i Radikal Ungdom. Næste gang, det finder sted, er d. 16. – 18.. august 2018, men sådan et stort arrangement kræver selvfølgelig en god del planlægning og derfor skyder vi arbejdet i gang allerede nu.
Igen i år sendes Landsmødet nemlig i udbud – og du kan blive den superseje arrangør, som står bag et legendarisk landsmøde.
Hvorfor blive landsmødeansvarlig(e)?
Landsmødet i Radikal Ungdom betyder enormt meget for enormt mange af vores medlemmer – og nu har du/I chancen for at sætte alle jeres gode, kreative og seje idéer i spil og gå over i historien som arrangør af det bedste LM nogensinde.
Planlægningsarbejdet giver dig desuden også mulighed for at prøve kræfter med organiseringen af et stort arrangement og du vil få rig lejlighed til at udvikle dine personlige kompetencer.
Hvad forventer vi af dig/jer?
Landsmødet er Radikal Ungdoms hjerte. Hvert år deltagere ca. 200 RU’ere, vi har gæster udefra og der er både vedtægter, personvalg og fest – og det kræver alt sammen, at en masse logistik går op i en højere enhed på det helt rigtige tidspunkt. Både planlægningen og afholdelsen byder på masser af spændende udfordringer, og både FU og sekretariatet vil under hele processen naturligvis stå til rådighed ift. hjælp og sparring, men vi forventer af dig at du:
• Arbejder struktureret og selvstændigt og er god til at holde overblik
• Kan afsætte den nødvendige tid til planlægningsarbejdet
• Deltager i løbende møder med FU og sekretariatet og i øvrigt er god til at holde kontakten
• Ikke er bange for at tænke ud af boksen, men tværtimod bringer alle dine gode og kreative idéer i spil
• Kan lægge, læse og overholde et budget
• Kan sætte dig grundigt ind i foreningens vedtægter om landsmødet

Vi forventer også, at du på forhånd har dannet dig et overblik over arbejdsopgaverne, som bl.a. omfatter:
• Booke skole og indgå nødvendige aftaler med pedel, brandmyndigheder mv.
• At lægge og overholde et budget
• Finde frivillige – f.eks. køkkenhold, gallaansvarlig, baransvarlig mv. – og bistå dem i deres arbejde
• Sørge for design og tryk af stemmesedler og evt. navneskilte
• Indkøb af mad og evt. leje af service og bil mm.
• Invitation af gæster
• Fastsættelse af program
• Promovering af landsmødet
• Løbende kommunikation med både Forretningsudvalget og sekretariatet
• Generel kommunikation med medlemmerne
• Efterfølgende evaluering
Det er både muligt at søge alene eller sammen med op til 2 andre.
Forretningsudvalget og sekretariatet vil fortsat være ansvarlige for indkaldelse og de opgaver der jf. vedtægterne tilfalder Forretningsudvalget.
Interesseret?
Er du/I klar på udfordringen, så send dit ”tilbud” til cornelius@radikalungdom.dk senest d. 25. oktober kl. 23.59. Tilbuddet skal som minimum indeholde:
– Arrangørernes navne og kontaktoplysninger
– En motiveret ansøgning
– En skole (som du på forhånd ha kontaktet for ledighed og pris for leje den pågældende weekend)
– Et vejledende budget indenfor den af Forretningsudvalget fastsatte ramme
– Dit udkast til en drejebog over planlægningsprocesser
Oplysninger vedrørende tidligere landsmødebudgetter, -regnskaber, -drejebøger el. lign. kan fås ved henvendelse til generalsekretæren på ru@radikalungdom.dk, som også gerne bistår i arbejdet med din ansøgning og svarer på spørgsmål. Er du i tvivl om opgavens omfang, eller har du andre spørgsmål til rollen som landsmødearrangør? Så er du meget velkommen til at kontakte sidste års arrangører, Camilla og Peter, på camillasbruhn@gmail.com og marcus@radikalungdom.dk .
Alle afleverede ansøgninger vil blive gennemgået af forretningsudvalget, og relevante kandidater vil derefter blive indkaldt til en samtale med henblik på gensidig forventningsafstemning. Samtalerne afholdes hurtigst muligt efter deadline, og der er naturligvis rejserefusion.
Vi glæder os helt vildt til at høre fra dig!

Hvad går det ud på?
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har i mange år faciliteret et tværpolitisk netværk mellem ungdomspartierne i Danmark og ungdomspartier i et partnerland – netværket har tidligere lavet aktiviteter i både Libanon og Egypten. Efter at have været lukket ned en periode, starter netværket nu sine aktiviteter op igen – denne gang enten i Ukraine eller Tunesien. Netværket skal i dette efterår gennem to “fact finding missions” til henholdsvis Ukraine og Tunesien, og herefter vil netværkets aktiviteter starte op igen i starten af 2019.
Formålet med netværket er helt overordnet at fremme unges indflydelse og styrke en tværpolitisk og interkulturel forståelse blandt ungdomspolitikere i Danmark og ungdomspolitikere i Ukraine/Tunesien. Radikal Ungdom har tre pladser i netværket, hvoraf et nyt medlem søges gennem dette projektbanksopslag. Skal det være dig?

Hvordan foregår arbejdet?
Medlemmer af netværket mødes jævnligt. Lige for tiden er mødefrekvensen for netværket ca. hver anden uge, men der vil være andre tidspunkter hvor netværket arbejder med lidt lavere frekvens. Netværket mødes på hverdagsaftener hos Dansk Ungdoms Fællesråd i København.

Derudover vil der være løbende rejser til enten Ukraine eller Tunesien samt jævnlige projektbesøg i Danmark, hvor de unge tunesere/ukrainere vil komme til Danmark. Lige nu er der sat to rejser i kalenderen der vil være mulighed for at komme med på:

• Fact finding mission: Ukraine, d. 23.-26. oktober
• Fact finding mission: Tunesien, d. 24.-27. november

Det er absolut ikke et krav at man kan deltage i turene for at blive en del af netværket. Du bedes dog angive i din ansøgning om du har mulighed for at deltage.

Hvad forventer vi af dig?
En stor del af arbejdet i netværket handler om organisationsudvikling og erfaringsudveksling. Det er derfor en stor fordel hvis du har meget erfaring med både Radikal Ungdoms organisatoriske opbygning, måske endda også erfaringer med Radikale Venstres struktur samt generelt har en stor indsigt og viden om det danske politiske system (de unge i Ukraine og Tunesien kan fx være interesserede i at høre om ansvarsfordelingen mellem stat, regioner og kommuner eller skillelinjer mellem ungdoms- og moderparti)
Udvalget for internationalt samarbejde forventer, at du løbende har mod på at forfatte korte tekst om arbejdet i netværket, der kan blive delt fra facebooksiden “Radikal Ungdom International”. Det er desuden et krav at man skal være fyldt 18 år for at kunne blive en del af netværket, da RU’s rejsepolitikker foreskriver, at man skal være fyldt 18 for at kunne rejse til udlandet gennem RU.

Lyder det som noget for dig?
Hvis ovenstående lyder som noget for dig, håber vi at modtage en kort (max ¾ side) motiveret ansøgning hvor du beskriver dig selv, dine erfaringer og din motivation for at sidde i netværket. Du bedes ligeledes tydeligt give udtryk for, hvorvidt du har mulighed for at deltage i netværket eller ej.

Ansøgninger modtages på international@radikalungdom.dk senest d. 25 september kl. 20.00.

Har du spørgsmål til arbejdet i det tværpolitiske netværk? Tøv ikke med at henvende dig til internationalt forretningsudvalgsmedlem Sofie Johanna Kuhn på sofie@radikalungdom.dk eller via sms til 23637374.

Hvad går det ud på?
Hvert år afholder Egypten World Youth Forum, som er anset for at være en enestående årlig platform og event. I dette forum, som vil blive afholdt i Sharm El Sheikh, vil unge fra forskellige nationaliteter rundt omkring i verden diskutere diverse problemer og emner og udtrykke deres visioner og ideer på en måde som fører til en mere dybdegående forståelse og fremmer dialogen blandt forskellige kulturer of civilisationer, hvilket vil cementere søjlen for kulturen for fred, sameksistens, befæstelse for principperne for venskab og gensidig respect blandt alle folk. Dette vil bidrage til tegning af politikker som reflekterer de unges håb og forhåbninger til en verden som vil være mere i stand til at reagere på deres behov og udfordringer.

I den første udgave af WYF i Novermber 2017, mødtes mere end 3000 unge fra 113 forskellige lande sammen med 222 foredragsholdere om deres erfaringer i diverse områder fra 64 forskellige lande, i 46 sessioner og mere end 70 timers arbejde. En række statsoverhoveder og opinionsledere fra hele verden deltog også i sidste udgave af WFY. I forumet blev de mest fremtrædende internationale bekymringer diskuteret heriblandt uregelmæssig migration og flygtninge, demokrati og menneskerettigheder, stabilitet og udvikling i Afrika, globalisering and kulturel identitet, technologi og sociale medier og deres indflydelse på unge.

Den første WYF i 2017 var så succesfuldt at skabte stor opmærksomhed blandt unge rundt omkring i verdenen, hvilket resulterede i at 92 millioner unge rundt omkring i verden fulgte forumet via de sociale medier. Deltagerne var også ivrige efter at introducere specifikke og praktiske forslag og anbefalinger, hvor de fleste blev godkendt og vedtaget.

Vil du gerne vide mere om arrangementet? Så kan du besøge World Youth Forums hjemmeside her: https://wyfegypt.com/

Hvad forventer vi af dig?

World Youth Forum udvælger deltagerne med henblik på at skabe diversitet i gruppen af unge der deltager. De antyder dog, at foreudgående kendskab til internationalt ungdomssamarbejde kan være en fordel, men det er bestemt ikke et krav. Det vigtigste er at du kommer med en god portion gå-på-mod og nysgerrighed på emnet.

Efter hjemkomst forventer udvalget for internationalt samarbejde at du har mod på at forfatte en kort tekst om din oplevelse der kan blive delt fra facebooksiden “Radikal Ungdom International”. Det er desuden et krav at man skal være fyldt 18 år ved afrejse for at kunne ansøge.

Praktisk information

Hvornår: 3-6 november 2018.
Hvor: Sharm-El-Sheik, Egypten
Rejse: Såfremt du bliver optaget på ungdomsmødet, sørger World Youth Forum for at der bliver købt flybilletter til dig. Du modtager flybilletterne senest 2 uger efter du har fået besked om optagelse.
Overnatning: Overnatning foregår på kønsopdelte værelser med andre deltagere på seminaret.
Pris: Det koster 700 kr. at deltage i seminaret. Disse midler går til at dække overnatning, transport og forplejning i løbet af arrangementet.

Det vil jeg rigtig gerne! Hvad gør jeg nu?

Man ansøger om at komme med på seminaret ved at skrive en ansøgning og sende den til international@radikalungdom.dk senest d. 20 september kl. 21.00.
Ansøgningen består hovedsageligt af et lille skriv – vi estimerer mellem 500 og 1500 ord (maks 4MB) om et af følgende emner skrevet på engelsk:
Peace
– The role of world leaders in building and sustaining peace
– Euro-Mediterranean cooperation: a strategic partnership
– Humanitarian aids: responsibilities in confronting challenges
– Resurrecting communities post-conflict: from the Marshall Plan to Syria
– The role of soft power in countering intellectual extremism and terrorism
– Day Zero: Water security in the wake of climate change

Development
– Volunteerism as a means towards a more integrated society
– Agenda 2063: The Africa we want
– How do we build future leaders?
– Narrowing the Gender gap in the employment market.
– The Rapid Changes in the Energy Map: “What’s Powering the world?
– Enabling the disabled persons: towards and integrated community

Creativity
– Employment opportunities in the AI age
– Digital citizenship: digital rights and responsibilities in the Internet world
– The role of cinema and art in shaping communities
– Does social media infringe on privacy?
– E-sports: how Technology is utilized in sports?
– Entrepreneurs and Innovative startups role in economic growth

Foruden ansøgningen bedes du skrive et par linjer på dansk om din baggrund (eks. Alder, uddannelsesforhold, andet) og din motivation for at deltage i arrangementet.

Ansøgningen skal skrives på engelsk. Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller til seminaret, er du meget velkommen til at kontakte den internationale FU’er, Sofie, på sofie@radikalungdom.dk eller +45 23637374.

Der er vist stor interesse for rigsfællesskabet indenfor den sidste stykke tid. Dette projekt er til for at sikre, at RU har en fantastisk politik på området. Der er rejserefusion for folk der er en del af projektet, men alle kan være med. Ansøgningen sendes til peter@radikalungdom.dk inden d. 16 september.

Er du en blændende debattør? Har du knivskarpe organisatoriske evner? Og er du klar til at kæmpe den ung radikale sag? Så er talentprogrammet noget for dig!

Talentprogrammet er tested og elsket af første generation, vi har finpudset og rettet til, og helt klar til at modtage den anden generation af ungradikale talenter.

På talentprogrammet vil du over fem kursusgange få træning i mundtlig og skriftlig formidling, lobbyisme, lederskab, ideologi og diplomati. Dertil vil du få stillet opgaver undervejs i forløbet der har til formål at udvikle dig på de forskellige områder.

Talentprogrammet er en enestående mulighed for at udvikle dig som meningsdanner og få et stærkt fællesskab med andre dygtige ungradikale.

Hvordan kommer jeg med?

For at søge om optagelse på talentprogrammet skal du være medlem af Radikal Ungdom, og ikke besidde nogen post i landsledelsen. Dertil forventer vi, at du kan deltage i alle kursusgangene, som er placeret således:

6. oktober
27. oktober
16-18. november
8. december
12-13. januar

For at blive optaget på talentprogrammet skal du sende en motiveret ansøgning til Philip Rosenholm på philip.rosenholm@gmail.com .

Der er ingen formalia krav for din ansøgning. Du kan skrive en ansøgning, et haikudigt, lave en film, skrive en sang, eller hvad end du ønsker.

Deadline for ansøgning er d. 20. september.

Er du nysgerrig på nordisk samarbejde? Har du lyst til at repræsentere Radikal Ungdom i en international paraplyorganisation med center-ungdomspartier fra hele Norden? Så har du lige nu mulighed for at søge om at komme med NCF til Topmøde i Oslo!
Hvad går det ud på?
Topmødet er et NCFs højeste beslutningsorganer og minder på mange måder om RU’s egen politiske kongres. Der vil ikke være tillidsposter på valg, men der vil der blive diskuteret organisatoriske forhold og politik i lange baner. Der vil desuden være en række sociale aktiviteter i løbet af mødet, som f.eks. ”Cultural Evening” hvor alle deltagere medbringer mad/snacks og drikke fra deres respektive hjemlande.
Du behøver ingen særlig viden om Norden for at kunne deltage i topmødet, og det vigtigste er, at du har lyst til at blive klogere på nordisk samarbejde. Det er også vigtigt at du har lyst til at møde og diskutere politik med unge fra hele Norden, og at du føler dig tryg ved, at store dele af topmødets program foregår på engelsk.
Vil du gerne vide mere om NCF? Så kan du besøge organisationens hjemmeside her: http://mittinorden.com/

Praktisk information
Hvor: Oslo, Norge.
Hvornår: d. 28.-30. September 2018. Man skal være klar på at rejse i dagtimerne fredag.
Overnatning: NCF sørger for overnatning der foregår i kønsopdelte, delte hotel- eller hostelværelser.
Rejse: Den internationale FU’er Sofie sørger i samarbejde med sekretariatet for at der bliver købt flybilletter til dig. Der vil være rejserefusion fra din bopæl til lufthavnen hvis du bliver valgt til at tage med til topmødet. Du kan få rejserefusion for din rejse fra din bopæl til lufthavnen i Danmark. Rejserefusionen søges på ganske almindelige vilkår: http://www.radikalungdom.dk/rejserefusion3/
Pris: Din deltagelse i Repskapet betales af Radikal Ungdom, og du vil få gratis forplejning undervejs. Det bør dog påtænkes at sætte et mindre beløb af til at købe mad/drikke som de andre deltagere kan smage til Cultural Evening.

OBS: Man skal være fyldt 18 år ved afrejse for at kunne deltage i topmødet.

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere? I så fald er du meget velkommen til at ringe (+4523636374) eller sende mig en mail på sofie@radikalungdom.dk

Har du et spændende projekt, du vil have i projektbanken?

Klik her for at læse hvordan