Aktive projekter

Her kan du se projekter, aktiviteter og arrangementer, som vi i øjeblikket søger frivillige, medlemmer og deltagere til.

Hej alle internationale sjæle derude! 🙂 Det vælter ind med spændende muligheder for at engagere sig internationalt i RU for tiden – det følgende er ingen undtagelse 🙂 Mon det kunne være noget for nogle af jer?

DUF har en fast repræsentant (og suppleant) i det nordiske børne-og ungdomssamarbejde NORDBUK. Nu er tiden kommet til at finde nye repræsentanter for perioden 2018-2020, som skal indstilles til Undervisningsministeriet senest 1. november i år. Er det dig?

Ej hvor det lyder spændende – men hvad er NORDBUK helt præcist?

NORDBUK (Nordisk Børne- og Ungdomskomité) er Nordisk Ministerråds rådgivende og koordinerende organ på børne- og ungdomsområdet. NORDBUK er en forholdsvis unik konstellation, hvor fem ungdomsrepræsentanter sidder med på lige fod med fem myndighedsrepræsentanter fra de nordiske lande samt myndighedsrepræsentanter fra Åland, Færøerne og Grønland. NORDBUK har et årligt budget på ca. 6 mio danske kroner, hvoraf ca. 4 mio danske kroner uddeles i direkte støtte til arbejde med og for børn og unge i de nordiske lande. Foruden at udarbejde retningslinjer for, og drive tilsyn med støtteordningen, har NORDBUK ansvar for Nordisk Ministerråds tværsektorielle strategi “Barn och unga i Norden” herunder at koordinere det tværsektorielle arbejde med børn og unge i hele Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds sektorer (Ministerrådets svar på ministerier). Derudover driver NORDBUK sine egne projekter og forskning.

Fedt, det lyder lige som noget for mig! Men hvad indebærer opgaven som repræsentant?

Kerneopgaven er at deltage i NORDBUKs møder. NORDBUK sammentræder til 2-3 årlige møder (á 1-2 dage), hvoraf ét som oftest er i formandsskabslandet og resten hos Nordisk Ministerråds sekretariat i København. Praktisk talt alt mødeaktivitet ligger i dagtimerne i hverdagene, så en vis fleksibilitet er påkrævet for at kunne deltage i møderne. Foruden selve komitémøderne er der rig mulighed for alt efter tid og interesse at repræsentere NORDBUK på diverse møder, konferencer mv. om børn og unges vilkår i Norden. I den forbindelse skal man videreformidle sine erfaringer til relevante organisationer i Danmark, og man skal repræsentere danske børn og unge i NORDBUK-sammenhænge.

Alle udgifter til rejse, ophold og forplejning i forbindelse med mødedeltagelse og repræsentation for NORDBUK dækkes af Nordisk Ministerråd. Der er ingen økonomiske omkostninger forbundet med at være repræsentant.

Arbejdet sker i meget tæt samarbejde med den danske myndighedsrepræsentant fra Undervisningsministeriet, lige nu Charlotte Romlund Hansen og suppleant Jens Thuesen. Ifølge DUF fungerer samarbejdet med dem virkelig godt :-). I 2020 har Danmark formandskabet for NORDBUK og i 2019 og 2020 indgår Danmark i Arbetsutskottet (forretningsudvalget) i NORDBUK, der afholder 3-4 møder årligt.

Man skal kunne arbejde forholdsvis selvstændigt som repræsentant, da både DUF og RU kun har mulighed for at understøtte arbejdet i et forholdsvis begrænset omfang.

Er DU interesseret i at løfte denne opgave enten som repræsentant eller suppleant? Så send fluks (eller i hvert fald senest d. 1 oktober) en mail til DUFs (Dansk Ungdoms Fællesråd) ledelseskonsulent Jakob Kaastrup Sørensen. Jakob står til rådighed for spørgsmål, uddybning mv.

Hvis du har tænkt dig at søge, vil jeg sætte meget stor pris på en orienteringsmail derom. Jeg står også altid til rådighed for uddybende spørgsmål m.m. Jeg kan fanges på sofie@radikalungdom.dk

Nedenunder kan du desuden finde Nordbuks egen beskrivelse af komitteen 🙂

Søg, søg, søg! 🙂

Vil du kæmpe for den socialliberale sag i et af europas mest toneangivende lande?

Er du nysgerrig på, hvad det tyske parlamentsvalg kommer til at betyde for såvel Tyskland som resten af Europa, og har du mod på at diskutere politik i en anden kontekst end den danske? Så skal du da være en del af Radikal Ungdoms delegation til valget i Hamborg  d. 24. september!

Radikal Ungdom har mulighed for at sende 4 medlemmer afsted, hvoraf tre findes gennem dette projektbanksopslag. Turens sidste deltager er Alexander Bjørn, Radikal Ungdoms politiske landsnæstformand.

På turen skal RU’s delegation hjælpe vores partnerorganisation German Junge Liberale (JuLis)  med at opnå et flot valgresultat for det liberale parti FDP. Der bliver rig mulighed for at deltage i en lang række forskellige valgkampsaktiviteter og få diskuteret politik med helt almindelige tyske vælgere. Vi forventer at være en hel del ude, så det er vigtigt med et stå gå-på-mod og en lyst til at indgå aktivt i valgkampen sammen med de frivillige fra JuLis.

JuLis kommer derudover til at arrangere nogle sociale aktiviteter for os, så vi kan lære både deres medlemmer og hinanden bedre at kende. Det er derfor vigtigt, at du har mod på at møde nye mennesker og har lyst til at indgå i det sociale.

I Hamborg foregår overnatning ved privat indlogering. Deltagerne på turen kommer til at sove hos medlemmer af JuLis, og det er derfor vigtigt, at du er åben og kan føle dig komfortabel med denne overnatningsform. Vi forventer at rejse fra København med tog torsdag d. 21 om dagen og at være hjemme igen mandag d. 25 ligeledes i løbet af dagen.

Praktisk

Hvor: Valgturen finder sted i Hamborg, Tyskland. Deltagerne skal indlogeres privat hos medlemmerne af JuLis.

Hvornår: Fra torsdag d. 21 september til mandag d. 25 september (man skal være klar på at rejse i dagtimerne torsdag, så det kan være man går glip af noget arbejde/skole)

Hvad koster det: Der vil være et deltagergebyr på 700 kroner. Herefter sørger Radikal Ungdom for at købe togbilletter m.m. til dig, og at arrangere overnatning hos lokale medlemmer af German Junge Liberale, Julis. Enkelte måltider vil være dækket, mens man selv må betale for andre måltider.

Hvem kan søge?
Alle kan søge – både nye og erfarne medlemmer. Det er vigtigste er at du interesseret og engageret. Det er dog et krav, at du er fyldt 18 år på tidspunktet for afrejse.

Hvordan søger man?
Man sender en kort ansøgning (maks en halv side) til international@radikalungdom.dk. Sammen med din ansøgning vil vi bede dig sende følgende personoplysninger: Fulde navn, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnummer, samt information om hvorvidt du har nogle særlige kostvaner eller allergier. Selve ansøgningen skal indeholde en tydelig motivation for hvorfor du gerne vil deltage på turen.

Ansøgningsfristen er fredag d. 8 september kl. 18.00. Alle ansøgere vil herefter hurtigst muligt (senest d. 9 september om dagen) få besked om, hvorvidt de skal med på turen eller ej.

Vores internationale, ung-liberale paraplyorganisation IFLRY inviterer I starten af oktober til et seminar om fred, demokrati og samarbejde i de Nordøsteuropæiske lande, og DU kan komme med! Den nordøstlige del af Europa har været hårdt plaget af konflikt gennem historien, og selvom konflikterne er blevet færre, er der stadig voldsomme politiske spændinger mellem nogle af landene i regionen. Formålet med seminaret er at samle unge mennesker fra IFLRYs medlemsorganisationer for diskutere hvordan varig fred og stabilitet kan opnås i regionen gennem diskussioner om blandt andet demokrati, oplysningsarbejde, ungdomsinddragelse og populisme. Seminaret stiller også skarpt på hvordan EU’s mange medlemslande bliver bedre integreret i samarbejdet samt hvordan samarbejdet mellem de østeuropæiske lande kan blive styrket.

IFLRY søger at sammensætte deltagergruppen så der både vil være unge fra de Nordøsteuropæiske lande samt unge fra andre regioner. De unge, der ikke kommer fra et Nordøsteuropæisk land opfordres til at deltage aktivt i seminaret ved at dele egne tanker og erfaringer med politik og ungeinddragelse. På denne måde har du altså – som potentiel deltager for RU – mulighed at inspirere de unge nordøsteuropæere til aktivt at involvere sig i kampen for fred og demokrati i deres respektive hjemlande.

Lyder det som noget for dig? Så må du endelig ikke tøve med at sende en ansøgning!

Praktisk

Hvor: Seminaret finder sted i Stockholm, Sverige

Hvornår: Fra torsdag d. 5 oktober til søndag d. 8. oktober (man skal være klar på at rejse i dagtimerne torsdag, så det kan være man går glip af noget arbejde/skole)

Hvad koster det: Der vil være et deltagergebyr på 700 kroner. Herefter sørger Radikal Ungdom for at købe flybilletter til dig, og kost og logi er ligeledes en del af seminaret.

Hvem kan søge? Alle kan søge – både nye og erfarne medlemmer. Det er dog et krav, at du er fyldt 18 år på tidspunktet for afrejse.

Hvordan søger man? Det er IFLRY, der står for udvælgelsen af deltagere til seminaret. Du ansøger ved at skrive en lille tekst om hvorfor du gerne vil deltage i seminaret, og hvad du håber at kunne få ud af din deltagelse. ILFRY udvælger herefter deltagerne til seminaret. Ansøgningen skal sendes til international@radikalungdom.dk – så sørger vi for at få sendt alle RU’eres ansøgninger samlet afsted til ILFRY.

Sammen med din ansøgning vil vi bede dig om at sende følgende oplysninger:

Fulde navn, fødselsdato, telefonnummer, email, samt information om hvorvidt du har nogle særlige kostvaner eller allergier.

Ansøgninger skal være modtaget på international@radikalungdom.dk senest onsdag d. 9. september kl. 18.00.

Har du spørgsmål? Så er du altid velkommen til at kontakte den internationale FU’er, Sofie, på sofie@radikalungdom.dk eller +45 23637374.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) står sammen med Institut for flerpartisamarbejde (DIPD) og Dansk Egyptisk Dialog Institut (DEDI) for et tværpolitisk netværk mellem ungdomspartier i Danmark og ungdomspolitikere i Egypten.

Formålet med netværket er at styrke en demokratisk opbygning af de nye politiske partier i Egypten, fremme unges indflydelse og styrke en tværpolitisk og interkulturel forståelse blandt ungdomspolitikere i Egypten og Danmark.

Radikal Ungdom har tre pladser i netværket og repræsenteres lige nu af Katrine Robsøe. Der søges derfor yderligere to medlemmer til udvalget på vegne af Radikal Ungdom – skal det være dig?

Hvad går det ud på?

Medlemmer af netværket mødes ca. hver anden måned hos Dansk Ungdoms Fællesråd i København. Derudover er der en rejse til Egypten i foråret samt et besøg fra Egypten i efteråret (begge af ca. en uges varighed). Alle udgifter i forbindelse med rejsen dækkes af internationale puljer.

Er man interesseret, kan man allerede nu sætte kryds i kalenderen d. 26 september kl. 17.00, hvor netværket holder møde hos Dansk Institut for Flerpartistudier.

En stor del af arbejdet i netværket handler om organisationsudvikling og erfaringsudveksling. Det er derfor en stor fordel hvis du har meget erfaring med både Radikal Ungdoms organisatoriske opbygning, måske endda også erfaringer med Radikale Venstres struktur samt generelt har en stor indsigt og viden om det danske politiske system (Egypterne kan fx være interesserede i at høre om ansvarsfordelingen mellem stat, regioner og kommuner eller skillelinjer mellem ungdoms- og moderparti)

Lyder det som noget for dig?

Hvis ovenstående lyder som noget for dig, håber vi at modtage en kort (max ½ side) motiveret ansøgning hvor du beskriver dig selv, dine erfaringer og din motivation for at sidde i netværket.

Ansøgninger modtages på international@radikalungdom.dk senest d. 14 september.

Har du spørgsmål til projektbanksopslaget her eller arbejdet i Egyptennetværket? Tøv ikke med at henvende dig til internationalt forretningsudvalgsmedlem Sofie Johanna Kuhn på sofie@radikalungdom.dkeller via facebook.

D. 6.-8. oktober skal der holdes introkursus igen; hvor nye medlemmer skal have den bedste start på deres (forhåbentligt) aktive medlemskab. Derfor skal vi bruge nogle medansvarlige, som skal stå for introkurset sammen med medlemsudviklingsudvalget. Som medansvarlig skal man sørge for, at introkursisterne har en rigtig god oplevelse i vores ungradikale univers. Derudover består opgaver i, at: 1) tale med deltagerne og være opmærksomme på, at alle har det godt 2) lave mad 3) være ædruvagt 4) stå i bar.

Vi forventer, at man er sit ansvar bevidst og er villig til at give en hånd de steder, der er brug for det. Vi søger 7 medansvarlige, og man skal have mulighed for at være der hele weekenden og tage del i alle arbejdsopgaver.

Da arrangementerne er slået sammen skal man som ansvarlig på introkurset også lave mad til Ledelseskurset men jeres fokus skal primært være på introkurset.

Medlemsudviklingsudvalget vil udvælge de folk, som skal være med til at gøre det næste introkursus mindeværdigt for de nye medlemmer. Ansøgningsfrist: lørdag d. 23. september. Skriv en mail (gerne med en lille ansøgning) til muv@radikalungdom.dk, hvis du ønsker at blive medansvarlig.

Vi glæder os til en fed weekend!

7.-8. september afholdes der igen Ungdommens Folkemøde – og Radikal Ungdom skal selvfølgelig med! I den forbindelse skal vi bruge nogle hænder til at hjælpe med standen, skabe liv og vise den gode, radikale stemning. Det bliver hyggeligt, sjovt og spændende!
Der vil samtidig være mulighed for at gå rundt og se alle de andre stande, når du ikke har vagt i det ungradikale telt.

Hvornår?
Vi skal bruge hjælp onsdag eftermiddag og aften med at sætte standen op, torsdag i løbet af dagen til at bemande standen og fredag til bemanding og oprydning. Vi skal bruge hjælp i tidsrummene:
Onsdag: 16-20 (cirka)
Torsdag: 9-18
Fredag: 9-19. Efterfølgende er der en efterfest for alle de deltagende frivillige.
Om du kan hjælpe 2 eller 8 timer er sådan set underordnet – alt tages i mod med kyshånd.

Hvor?
Det foregår på Søndermarken på Frederiksberg i København. Der gives dog rejserefusion, hvis man kommer længere væk fra.

Hvem?
Alle! Ung som gammel, ny som alumne, alle er velkomne til at komme og fortælle om den ungradikale sag, vores værdier, politik og organisation! Du skal bare have lyst til at hygge dig med dine venner, give en hånd med, og snakke med deltagerne på Ungdommens Folkemøde.

Hvordan?
Vil du med og have en fantastisk dag med spændende aktiviteter i standen og masser af inspirationsinput? Så skriv til generalsekretær Caroline Valentiner-Branth på ru@radikalungdom.dk. Hvis du har spørgsmål kan du også henvende dig på mail eller på telefon 21 38 35 38.

 

Har du et spændende projekt, du vil have i projektbanken?

Klik her for at læse hvordan