P. Munch i den varme stol

Denne måned skal vi endnu engang se på en af partiets stiftere. Den anden wingman i den radikale bevægelse, der startede uden for Christiansborg. I sidste måned så vi på Ove Rode, der var den pragmatiske mand med blikket rettet mod genforeningen med Venstre og i tæt kontakt med folketingsgruppen i sit hverv som politisk rapporter for Politiken. Denne måneds hovedperson er P. Munch, der på mange måder var idemanden bag den radikale bevægelse og årsagen til, at man i mange år var i en identitetskrise mellem den socialliberale og den socialradikale bevægelse.

Bogen for denne måned er i virkeligheden et uddrag af et tidsskrift, som du har direkte adgang til. Mere om det senere. Bidraget til Historisk Tidsskrift bind 14. række 1 1980 er skrevet af den nuværende FN-ambassadør, Carsten Staur, og hedder: ”Den unge P. Munch. En studie i radikalismens idégrundlag ca. 1895-1910.”

For historienødderne, der følger reolen her, er det en helt fantastisk redegørelse af P. Munch og hans rejse frem til stiftelsen af Radikale Venstre. For ideologerne, inderholder den en fantastisk opskrift på, hvad det vil sige at være radikal.

Man kommer ind på manden Munch, der var uddannet historiker og respekteret i branchen. Hans tilgang til historiefaget var, at vi altid skal bruge den fremadrettet. I hans erindringer skriver han: ”Det var fra første færd min opfattelse, at det måtte være den historiske forsknings opgave af fortidens begivenheder og forhold at uddrage nyttig lære for nutid og fremtid.”

Ideerne bag den radikale bevægelse finder han hos de franske filosoffer, der namedroppes igennem artiklen, men ideen om radikalismen opsummerer han med referencer til menneskerettighederne: Menneskene fødes og forbliver frie og i lige rettigheder.

Han uddyber sin forståelse af humanismen ved at beskrive sammenfølelsen, det der knytter mennesker sammen, med tre grundbegreber:

  • Egennytten, der lærer os at mennesker når længst med at hjælpe hinanden og at god opførsel mod andre er til gavn for os selv.
  • Pligtfølelsen overfor samfundet, der skænker os en mængde af livets behageligheder, som den enkelte ikke kunne skaffe selv.
  • Den naturlige retsfølelse, der fortæller os, at der er ingen mening i, at nogle har det godt og andre det dårligt. Den umiddelbare medfølelse med dem, der lider.

Nogle tanker, der er aktuelle som aldrig før, i den polariserende debat, vi oplever for tiden.

Du kan læse om hans tanker bag dem og deres rolle i samfundet i denne måneds bog, der er en artikel i Historisk tidsskrift, der ligger frit på nettet bag følgende link.
https://tidsskrift.dk/index.php/historisktidsskrift/article/view/32943/63614

Jeg glæder mig til at diskutere artiklen med jer ude i ungdomspartiet, og husk, at I kan få et oplæg om den Radikale identitet forbi jeres lokalforening eller til jeres kommende arrangement. Se mere i oplægskataloget, der ligger på facebook i ”R U Connected?”.

Artiklen blev mig bekendt gennem partiets helt egen idehistoriker og fhv. landsformand, Emil Dyred. Husk, at hvis du har en bog, der skal med på reolen så skriv endelig på