Hvad er Radikal Ungdom?

Radikal Ungdom, er en uafhængig, politisk ungdomsforening, hvis formål er at samle unge omkring det radikale grundlag. Radikal Ungdom har eksisteret i over 100 år, men den nuværende forening er formelt fra 1994.

Som aktiv i Radikal Ungdom har du et hav af muligheder, både lokalt som nationalt. På lokalt plan vil du som medlem blive tilknyttet en lokalforening, hvor du oftest vil kunne deltage i spændende møder og aktiviteter. Aktivitetsniveauet varierer fra lokalforening til lokalforening, men de fleste har dog møder ca. en gang om måneden som minimum. Du kan finde din lokalforening her.

På landsplan har Radikal Ungdom en række politiske og organisatoriske udvalg. I de politiske udvalg kan man engagere sig i forskellige politiske områder og diskutere politik. I de organisatoriske kan man være med til at afholde arrangementer, hjælpe med kommunikation, planlægning af kampagner osv. Der er altså rig mulighed for at være aktiv.

Radikal Ungdom afholder årligt landsmøde hvor de overordnede linjer for foreningen bliver lagt, både politisk og organisatorisk. Der bliver ligeledes valgt personer til de mange tillidsposter i foreningen. Mellem landsmøderne bliver vigtige beslutninger truffet af hovedbestyrelsen, som består af forretningsudvalget, ordførerene, samt en repræsentant fra hver lokalforening. Møderne bliver afholdt over en weekend, og bliver placeret rundt omkring i landet.

Uanset om man er valgt eller ej til en tillidspost, er man altid velkommen til at engagere sig og deltage i møder i Radikal Ungdom.

Du kan altid følge med hvad der sker i Radikal Ungdom ved at kigge i vores kalender, samt følge os på facebook og via vores hjemmeside.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktinformationer her.

Vedtægter

Radikal Ungdoms vedtægter er foreningens grundlov. 

Principprogram

Radikal Ungdoms principprogram dækker over foreningens grundholdninger. 

Radikal Ungdom - Berghorasgade 15 - 2300 København S - Tlf.: 21 38 35 38 - ru@radikalungdom.dk