Udgangspunktet for Radikal Ungdoms europapolitik er, at EU udgør en unik mulighed for at præge fremtidens samfund i en globaliseret verden. I dennne forbindelse ser Radikal Ungdom dog ikke kun EU som et nødvendigt onde, men som en værdifuld mulighed i sig selv.

Globaliseringen beriger os som mennesker og som samfund. Derfor ser Radikal Ungdom ikke globaliseringen som et problem, men som en mulighed. Det er klart at for at udnytte globaliseringen således at alle får gavn af den, er det nødvendigt at skabe gode betingelser for borgere såvel som virksomheder. Det gøres bedst ved et forpligtende, effektivt overstatsligt samarbejde.

I fremtiden ønsker Radikal Ungdom at man vedtager en føderal forfatning for EU, som klarlægger hvilke problemer, der skal løses på nationalt niveau og hvilke vi skal være fælles om at løse. Forfatningen skal også sørge for en demokratisering og effektivisering af EU's beslutningsproces. Det skal ske ved en reform af EU's institutioner, således at man skaber et parlamentarisk system, med to kamre, og en regering med udspring i parlamentet.

Radikal Ungdom mener at EU fortsat skal arbejde for at det indre marked udvides, således at fri bevægelighed for personer, varer, services og kapital bliver en realitet.

Læs mere om Europaudvalget

 - 225 KB

 

Europaudvalget

Radikal Ungdoms Europaudvalg udvikler foreningens politik om EU og Europa.

Resolutioner

Radikal Ungdom har vedtaget en lang række resolutioner om EU. 

LYMEC

Besøg LYMEC, den liberale/socialliberale europæiske paraply-organisation for unge, her.

 

Radikal Ungdom - Berghorasgade 15 - 2300 København S - Tlf.: 21 38 35 38 - ru@radikalungdom.dk