Aktive projekter

Her kan du se projekter, aktiviteter og arrangementer, som vi i øjeblikket søger frivillige, medlemmer og deltagere til.

Skal du være Radikal Ungdoms deltager til Ungehøring: Danmarks nye udviklingspolitiske strategi

Arbejdet med en ny udviklingspolitisk strategi er blevet sat i gang, og DUF ønsker, at den nye strategi i høj grad prioriterer og inddrager unge.

Derfor inviterer DUF d. 11. marts udviklingsministeren, udviklingsordførere og ungerepræsentanter til et virtuelt dialogmøde. På mødet får repræsentanter fra danske ungdomsorganisationer og organisationer, der repræsenterer unge i en dansk-international kontekst, mulighed for at komme med inputs til strategien og diskutere disse i samspil med andre organisationer, DUFs ungdomsdelegater og de udviklingspolitiske ordførere. Radikal Ungdom må sende én repræsentant til mødet. På mødet får du mulighed for at deltage i en af de fire tematiske breakout-sessions. Temaerne er:

 • Klima og den grønne dagsorden
 • Demokrati og menneskerettigheder inkl. kvinders rettigheder
 • Alternativer til migration: Hvordan skaber vi håb for unge?
 • Unges rolle i Danmarks udviklingssamarbejde
 • Hvordan bliver jeg valgt? Hvis du vil have denne unikke mulighed for at få indflydelse på, hvad Danmark skal fokusere på i det fremtidige udviklingssamarbejde, så skriv en kort motivation for, hvorfor det skal være dig, der skal deltage, og hvilke ideer, du vil tage med til mødet indenfor ét af de 4 temaer.

  Noter hvilket tema du ønsker at komme med inputs til. DEADLINE 6/3 kl. 23.59 til fu@radikalungdom.dk

  Læs mere og se programmet her: https://duf.dk/arrangement/ungehoering-danmarks-nye-udviklingspolitiske-strategi

  Øv, jeg skal ikke deltage d. 11., men har stadig mange gode ideer. Hvad gør jeg? Bliver du ikke valgt som Radikal Ungdoms repræsentant til d. 11. marts eller har du bare ikke mulighed for at deltage, har du stadig mulighed for at

 • Sende skriftlige inputs til den udviklingspolitiske strategi. Læs mere på https://duf.dk/danmarks-udviklingspolitiske-strategi. Frist for indsending er onsdag den 6. marts.
 • Deltage i DUFs virtuelle informations- og høringsmøde d. 8. marts, hvor DUF introducerer høringsprocessen i forbindelse med den nye udviklingspolitiske strategi og indsamler inputs til den nye strategi. Tilmeld dig her: https://duf.dk/arrangement/informationsmoede-om-den-udviklingspolitiske-strategi
 • Vil du være skolevalgsarrangør?

  Grundet pandemien er afholdelsen af Danmarks fjerde skolevalg, som er et valg for landets 8., 9. og 10. klasser, udskudt til næste skoleår – og dermed også foreningsår. I skolevalget spiller ungdomspartierne en stor rolle, særligt i forbindelse med de mange debatter, der arrangeres på skoler rundt i hele landet.

  Grundet udskydelsen har vores to tidligere skolevalgsansvarlige Mia Jørgensen og Caroline Valentiner-Branth valgt at trække sig og derfor søger vi nu 2 nye ansvarlige, der er klar på at varetage opgaven og stå i spidsen for Radikal Ungdoms deltagelse i Skolevalget. Vi ved endnu ikke præcis hvornår næste skoleår det kommer til at foregå, men så snart dette vides, vil I blive oplyst herom.

  Hvad indebærer opgaven? Ansvaret løber fra nu indtil skolevalgets afholdelse. Du forventes at kunne deltage i indledende møder med de andre ungdomspartier og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) i København eller online jævnligt i løbet af det kommende år. Hvor mange møder, der er tale om, er endnu uvist. Det første møde finder sted d. 16. marts online og her skal du kunne deltage. Til dette møde vil Mia og Caroline også deltage. Dertil vil der være en stor opgave i form af at koordinere, hvem der deltager i debatter forskellige steder i landet mm. Du forventes at kunne sætte særligt meget tid af i den sidste uge op mod valgets afholdelse.

  Derudover forventes det, at du/I i samarbejde med den medlemsudviklingsansvarlige står for afviklingen af et debatkursus op til skolevalget. Caroline og Mia kommer til at stå til rådighed for hjælp, spørgsmål og sparring undervejs og til at lave en god overdragelse.

  OBS: Der vil som arrangør formentlig ikke være mulighed for selv at deltage i debatter.

  Hvordan søger jeg/vi?

  Lyder denne opgave som noget for dig/jer, skal du sende en motiveret ansøgning til caroline@radikalungdom.dk senest d. 7. marts 2021 kl. 23:59.

  Du kan søge individuelt eller I kan søge som makkerpar. I ansøgningen må du/I gerne skrive om jeres organisatoriske erfaringer, erfaringer med skolevalg, visioner for processen op til skolevalgets afholdelse og drømme herom. Du kan også skrive til Caroline eller Mia, hvis du vil have mere information eller har spørgsmål om Skolevalg 2021. Den korte deadline skyldes, at de nye ansvarlige skal findes inden orienteringsmødet om udskydelsen d. 16. marts.

  Indstilling til DUFs Uddannelsesråd

  DUFs Uddannelsesråd har nu kørt det første år, og det er tid til at indstille nye medlemmer til rådets 5 ledige pladser. Indtil nu har rådet bl.a. rådgivet DUF om kommunikation af uddannelserne, foretaget en behovsanalyse blandt medlemsorganisationerne og udviklet uddannelsesportefølje for 2021 med inputs til DUFs kommende strategi. Rådet rådgiver, sparrer og udvikler på både nye og eksisterende uddannelses- og netværksaktiviteter, som DUF leverer til medlemsorganisationerne.

  Rådets medlemmer får derved mulighed for at sætte et markant præg på DUFs uddannelsestilbud. Der sidder i alt 12 medlemmer Uddannelsesrådet, og de sidder hver for en 2-årig periode

  Rådets opgave:
 • At sikre at DUFs tilbud på bedst mulig vis imødekommer medlemsorganisationernes videns- og kompetenceudviklingsbehov samt introducerer ny viden og tendenser på området læring i foreningslivet
 • At bistå med uddannelsesfaglig sparring og inputs til sekretariatets arbejde med uddannelser og netværk
 • At udfærdige uddannelsesportefølje til vedtagelse i styrelsen på baggrund af evaluering af forgangne års uddannelses- og netværkstilbud
 • Uddannelsesrådets møder i foråret 2021:
 • Online udviklingsmøde om DUFs nye uddannelsestilbud på samvær og trivselsområdet - 8. marts kl. 19:00 - 21:30
 • Faglig udviklingsdag d. 9. maj kl. 10:00 - 17:00 Fokus for dagen er DUFs læringstilgang på uddannelserne og implementering af DUFs nye strategi i uddannelsesarbejdet.
 • Hvad skal ansøgningen indeholde?
 • Navn
 • Adresse, inkl. postnr. og by
 • E-mail
 • Tlf. nr.
 • Samt en motivation for at stille op til DUFs uddannelsesråd (omkring 2400 tegn)
 • Ansøgningsfrist 7. februar 23.59 og sendes til fu@radikalungdom.dk

  Det er en fordel, hvis du har kendskab til DUF og des arbejde, men det er ikke et krav. Forretningsudvalget ser frem til at læse din ansøgninger og vil på baggrund af ansøgningerne udvælge én, der har mulighed for at blive indstillet.

  Læs mere på:https://duf.dk/nyhed/indtil-nye-medlemmer-til-dufs-uddannelsesraad/

  Har du et spændende projekt, du vil have i projektbanken?

  Klik her for at læse hvordan