Aktive projekter

Her kan du se projekter, aktiviteter og arrangementer, som vi i øjeblikket søger frivillige, medlemmer og deltagere til.

Indstilling til DUFs Uddannelsesråd

DUFs Uddannelsesråd har nu kørt det første år, og det er tid til at indstille nye medlemmer til rådets 5 ledige pladser. Indtil nu har rådet bl.a. rådgivet DUF om kommunikation af uddannelserne, foretaget en behovsanalyse blandt medlemsorganisationerne og udviklet uddannelsesportefølje for 2021 med inputs til DUFs kommende strategi. Rådet rådgiver, sparrer og udvikler på både nye og eksisterende uddannelses- og netværksaktiviteter, som DUF leverer til medlemsorganisationerne.

Rådets medlemmer får derved mulighed for at sætte et markant præg på DUFs uddannelsestilbud. Der sidder i alt 12 medlemmer Uddannelsesrådet, og de sidder hver for en 2-årig periode

Rådets opgave:
 • At sikre at DUFs tilbud på bedst mulig vis imødekommer medlemsorganisationernes videns- og kompetenceudviklingsbehov samt introducerer ny viden og tendenser på området læring i foreningslivet
 • At bistå med uddannelsesfaglig sparring og inputs til sekretariatets arbejde med uddannelser og netværk
 • At udfærdige uddannelsesportefølje til vedtagelse i styrelsen på baggrund af evaluering af forgangne års uddannelses- og netværkstilbud
 • Uddannelsesrådets møder i foråret 2021:
 • Online udviklingsmøde om DUFs nye uddannelsestilbud på samvær og trivselsområdet - 8. marts kl. 19:00 - 21:30
 • Faglig udviklingsdag d. 9. maj kl. 10:00 - 17:00 Fokus for dagen er DUFs læringstilgang på uddannelserne og implementering af DUFs nye strategi i uddannelsesarbejdet.
 • Hvad skal ansøgningen indeholde?
 • Navn
 • Adresse, inkl. postnr. og by
 • E-mail
 • Tlf. nr.
 • Samt en motivation for at stille op til DUFs uddannelsesråd (omkring 2400 tegn)
 • Ansøgningsfrist 7. februar 23.59 og sendes til fu@radikalungdom.dk

  Det er en fordel, hvis du har kendskab til DUF og des arbejde, men det er ikke et krav. Forretningsudvalget ser frem til at læse din ansøgninger og vil på baggrund af ansøgningerne udvælge én, der har mulighed for at blive indstillet.

  Læs mere på:https://duf.dk/nyhed/indtil-nye-medlemmer-til-dufs-uddannelsesraad/
  SKAL DU VÆRE REDAKTØR PÅ RADIKAL UNGDOMS NÆSTE SANGBOG?

  I Radikal Ungdom har vi en stolt sangtradition. Alt fra højskolesange til politiske satire-sange er en fast del af vores arrangementer. For at holde den tradition i hævd søger vi nu 3-5 frivillige, der har lyst til at være redaktører på en ny udgave af Radikal Ungdoms Sang-bog.

  Arbejdet indebærer:

 • at rydde op i den tidligere sangbog og fjerne sange, der er for gamle eller ikke er forenelige med den foreningskultur, vi ønsker og har.
 • at facilitere/opfordre til, at lokalforeninger og medlemmer skriver sange til den nye sangbog.
 • løbende at opdatere en online-version af sangbogen, der vil gælde, til en ny sangbog er klar til at blive trykt.
 • grafisk arbejde i udarbejdelsen af ny sangbog (i samarbejde med KOKA-udvalget)
 • Derudover har redaktørerne selv mulighed for at tilrettelægge arbejdet og sætte deres præg på den nye sangbog.

  Har du mod på opgaven? Send en ansøgning til katinka@radikalungdom.dk. Alle er vel-komne til at søge: ny som gammel, sangglad som toneløs. Det er også muligt at søge som gruppe.
  Ansøgningsfristen er 1. februar 2021.
  Har du nogen som helst spørgsmål, kan du altid skrive til enten katinka@radikalungdom.dk eller ru@radikalungdom.dk.
  Vi garanterer desuden løbende sparring med Forretningsudvalget.
  Vi glæder os til at læse din ansøgning!

  SØGES - ansvarlige for diverse til Politisk Kongres

  Skal du være mappeansvarlig til Politisk Kongres?

  For at medlemmerne kan være forberedte og følge godt med under kongressen, skal der udarbejdes en kongresmappe.
  Hvad forventes der af dig/jer?

 • I kongresmappen skal alle informationer om kongressen samles og sendes ud til medlemmerne inden kongressen. Der skal koordineres med alle relevante personer, så der ikke er noget, der mangler - det gælder alt fra program, politik osv.
 • Den mappeansvarlige skal stå for at koordinere indholdet op til deadline for mappen.
 • Derefter skal den samles og sættes op i et flot layout og være færdigt, så det kan sendes ud til medlemmerne inden kongressen. Desuden skal der udsendes et tillæg til mappen nogle dage før kongressen. Både indhold og layout skal udarbejdes i samarbejde med de kongresansvarlige.
 • Du vil få stor indflydelse på de endelige deadlines, men vi forestiller os at deadlines bliver således at deadline for indsendelse af politik ligger sidst i februar, for at medlemmerne har mulighed for at indsende ændringsforslag til politikken og deadline for indsendelse af ændringsforslag vil være 7. marts så deltagerne kan nå at forberede sig på debatten.

  Praktisk info:

 • Hvornår? Arbejdsbyrden vil primært ligge inden den 13. marts 2021
 • Hvor? Kongressen kommer til at være online.
 • What’s in it for you? Udover masser af goodwill og kærlighed, så vil den mappeansvarlige kunne deltage i kongressen til arrangørpris.
 • Er det noget for dig?
  Lyder det som noget for dig så send en mail til micobi94@gmail.com og julieeirwessman@gmail.com senest 8. januar 2021 kl. 23:59 – men meget gerne før. Vi glæder os til at høre fra dig.
  Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte de kongresansvarlige, Michael Kjærgaard og Julie Wessman Eir.

  Skal du være mentoransvarlig til LM?

  Vil du gerne stå i spidsen for at give førstegangsdeltagere på kongressen en fantastisk oplevelse? Så skal du være ansvarlig for mentorordningen!

  Men hvad er mentorordningen?
  Du har også ansvar for at sætte mentorer og mentees i forbindelse med hinanden inden kongressen samt planlægning og afvikling af introduktion til kongressen for førstegangsdeltagere. Dertil vil du få ansvaret for sammen med de kongres ansvarlige at sammensætte mentorgrupperne.

  Hvad foreventer vi af dig

 • Du skal have føling for hvem der vil være gode mentorer sammen og hvordan familiegrupperne bedst sammensættes.
 • Du skal have et godt kendskab til foreningen og kunne præsentere første gangs deltagere for kongressen.
 • Praktisk info:

 • Hvornår? Arbejdsbyrden vil primært ligge inden den 13. marts 2021
 • Hvor? Kongressen kommer til at være online.
 • What’s in it for you? Udover masser af goodwill og kærlighed, så vil den mappeansvarlige kunne deltage i kongressen til arrangørpris.
 • Er det noget for dig?
  Lyder det som noget for dig så send en mail til micobi94@gmail.com og julieeirwessman@gmail.com senest 8. januar 2021 kl. 23:59 – men meget gerne før. Vi glæder os til at høre fra dig.
  Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte de kongresansvarlige, Michael Kjærgaard og Julie Wessman Eir.

  Skal du være chefstemmetæller til Politisk Kongres?

  Elsker du at tælle stemmer? Brænder du for at lave en omtælling? Så skal du være chefstemmetæller på Radikal Ungdoms Politisk Kongres 2021. Der skal bruges fem stemmetællere herunder en stemmetælleransvarlig.

  Hvad indebærer det?
  Du skal kunne deltage i hele mødet for at tælle stemmer. Som ansvarlig skal du desuden koordinere stemmetællerne, så der hele tiden er nok stemmetællere. Vi regner med at der kommer et online system

  Praktisk info:

 • Hvornår? Arbejdsbyrden vil primært ligge inden den 13. marts 2021
 • Hvor? Kongressen kommer til at være online.
 • What’s in it for you? Udover masser af goodwill og kærlighed, så vil den mappeansvarlige kunne deltage i kongressen til arrangørpris.
 • Er det noget for dig?
  Lyder det som noget for dig så send en mail til micobi94@gmail.com og julieeirwessman@gmail.com senest 8. januar 2021 kl. 23:59 – men meget gerne før. Vi glæder os til at høre fra dig.
  Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte de kongresansvarlige, Michael Kjærgaard og Julie Wessman Eir.

  Skal du være protokolansvarlig til Politisk Kongres?

  Alt skal noteres til referat!

  Den protokolansvarlige vil stå for referatet og dettes udarbejdelse. Dette indebærer at udarbejde en referatskabelon, hvori slagets gang kan nedskrives. Dette arbejde vil du selvfølgelig ikke være alene om og du vil derfor også have ansvaret for de øvrige protokolførere. Der vil være to øvrige protokolansvarlige.

  Praktisk info:

 • Hvornår? Arbejdsbyrden vil primært ligge inden den 13. marts 2021
 • Hvor? Kongressen kommer til at være online.
 • What’s in it for you? Udover masser af goodwill og kærlighed, så vil den mappeansvarlige kunne deltage i kongressen til arrangørpris.
 • Er det noget for dig?
  Lyder det som noget for dig så send en mail til micobi94@gmail.com og julieeirwessman@gmail.com senest 8. januar 2021 kl. 23:59 – men meget gerne før. Vi glæder os til at høre fra dig.
  Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte de kongresansvarlige, Michael Kjærgaard og Julie Wessman Eir.

  Skal du være redaktionsudvalgsansvarlig til Politisk Kongres

  Kongressen er overstået men ikke helt for referatet skal ud og det skal være helt perfekt. Derfor skal der vælges en ansvarlig for redaktionsudvalget, hvor du selv kan vælge tre medlemmer til redaktionsudvalget.

  Hvis du er en mester retter, så er det dig vi har brug for. Opgaven består af gennemgå det endelige referat, og kvalitetssikre dette. Som den ansvarlige vil du iøvrigt skulle koordinere arbejdet i redaktionsudvalget.

  Praktisk info:

 • Hvornår? Arbejdsbyrden vil primært ligge inden den 13. marts 2021
 • Hvor? Kongressen kommer til at være online.
 • What’s in it for you? Udover masser af goodwill og kærlighed, så vil den mappeansvarlige kunne deltage i kongressen til arrangørpris.
 • Er det noget for dig?
  Lyder det som noget for dig så send en mail til micobi94@gmail.com og julieeirwessman@gmail.com senest 8. januar 2021 kl. 23:59 – men meget gerne før. Vi glæder os til at høre fra dig.
  Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte de kongresansvarlige, Michael Kjærgaard og Julie Wessman Eir.

  Har du et spændende projekt, du vil have i projektbanken?

  Klik her for at læse hvordan