I Radikal Ungdom skal alle medlemmer – uanset hvor de bor i landet –  have lige muligheder for at deltage i vores arrangementer. Derfor refunderer vi dine rejseudgifter til alle større arrangementer, som afholdes af landsforeningen.

Du kan læse mere om, hvordan du søger rejserefusion herunder. Ansøgningsblanketten kan du downloade ved at klikke på billedet til højre – husk, at den skal underskrives (i hånden) for at være gyldig.

Du kan læse de fulde retningslinjer for rejserefusion i Radikal Ungdom her!

Har du spørgsmål, så kontakt Radikal Ungdoms økonomimedarbejder på oekonomi@radikalungdom.dk.

Retningslinjer

Der gives rejserefusion til deltagere ved Radikal Ungdoms landsarrangementer, hvis det er et arrangement med tilmeldelse gennem hjemmesiden, skal man være tilmeldt for at få rejserefusion. Dette gælder ikke arrangører eller lign., der normalt er fritaget for tilmeldingsgebyret.

Man skal deltage i minimum 2/3 af arrangementet. Dette gælder ikke, hvis man er tilstede som oplægsholder (eks. ved introweekender) eller for at kandidere til en post.

Der gives refusion op til prisen for en ung-billet. Medlemmer mellem 26 og 30 år, der ikke er studerende, kan få refunderet prisen op til en standardbillet.

Ved kørsel i bil dækkes et samlet beløb svarende til maskimalt en ungbillet per passager.

Radikal ungdom dækker prisen for klimakompensation ifbm. flyvning, så længe det ikke overstiger beløbsgrænsen jf. ovenstående retningslinjer

Det er tilladt at tage af sted nogle dage før arrangements start eller efter dets afslutning.

Landsforeningen kan lade være med at udbetale rejserefusion til medlemmer, der skylder foreningen penge.

Hvis folk rejser ind fra udlandet, kan der gives rejserefusion fra den lufthavn/togstation, hvor vedkommende ankommer, i Danmark og til det sted arrangementet afholdes.

Hvordan gør jeg?

For at få rejserefusion skal du udfylde skemaet til højre, udfylde det, underskrive det og sende enten et scan eller et retvisende og tydeligt billede af blanketten til oekonomi@radikalungdom.dk. Skriv dit navn, fornavn kan række, og rejsens anledning i emnefeltet.

Husk, at du også skal sende billetten (eller billetterne) med. Hvis din billet bliver væk eller ikke sendes ind, kan du ikke få rejserefusion. Har du en elektronisk billet, sendes et screen-shot eller et udprint af billetten. Har du en fysisk billet, kan du enten scanne billetten eller sende et retvisende billede af den. Hvis du ansøger om rejserefusion og bruger rejsekort, skal du bruge udskriften af rejsen fra rejsekortets hjemmeside som dokumentation.

Ansøgningsfrist

Fristen for at indsende ansøgning om rejserefusion er 6 uger efter arrangementets afholdelse. Hvis rejserefusionsskemaet ikke er indsendt inden denne frist, kan du ikke få rejserefusion.

Du kan forvente at få udbetalt din rejserefusion senest 10 dage efter at vi har modtaget din ansøgning.

Dispensation

Ønsker du at søge dispensation eller ansøge om rejserefusion til arrangementer, der ikke afholdes af landsforeningen, skal du kontakte forretningsudvalget på fu@radikalungdom.dk.

Rejserefusioner til arrangementer, der ikke afholdes af landsforeningen, skal søges inden det givne arrangement finder sted. Søges der ikke om rejserefusion inden arrangementets afholdelse, kan du ikke få rejserefusion.

Behov for særlig assistance

Personer, der har behov for særlig assistance i form af eksempelvis personlig ledsager, førerhund el.lign. skal have samme adgangsmuligheder til vores arrangementer som alle andre. Dog er der stor variation i behovene og tilbuddene på tværs af både forskellige kommuner og forskellige personlige behov. I disse tilfælde laves en særskilt aftale med forretningsudvalget om rejserefusion