I Radikal Ungdom skal alle medlemmer – uanset hvor de bor i landet –  have lige muligheder for at deltage i vores arrangementer. Derfor refunderer vi dine rejseudgifter til alle større arrangementer, som afholdes af landsforeningen.

Du kan læse mere om, hvordan du søger rejserefusion herunder. Ansøgningsblanketten kan du downloade ved at klikke på billedet til højre – husk, at den skal underskrives (i hånden) for at være gyldig.

Har du spørgsmål, så kontakt Radikal Ungdoms økonomimedarbejder på oekonomi@radikalungdom.dk.

Retningslinjer

Som medlem af Radikal Ungdom kan du få rejserefusion til de fleste af landsforeningens arrangementer. Det gælder f.eks. landsmødet, Politisk Kongres og hovedbestyrelsesmøder (såfremt du er stemmeberettiget eller stiller op til en post, der er på valg i Hovedbestyrelsen). Du kan også få rejserefusion til introkurser – uanset om du er medlem eller ej. Det eneste, det kræver, er, at du som minimum deltager i 2/3-dele af arrangemenetet.

Landsforeningen dækker ikke rejser til arrangementer i din lokalforening.

Der gives rejserefusion for wildcard- eller ung-billetter, eller billetter, der er billigere end det. Hvis du køber en dyrere billet, kan du få refunderet prisen på en ung-billet, men må selv betale resten. Du kan ikke få refunderet pladsbilletter.

Hvis man kører i bil, refunderes turen med 0,70 kr. pr. km. – dog højst prisen af én ung-billet pr. person i bilen. For hver ekstra person du har med i bilen, får du yderligere 0,20 kr. pr. km. i refusion.

Hvis du rejser til arrangementet fra udlandet, kan du få dækket din rejse fra den lufthavn/togstation/andet, hvor du ankommer i Danmark til det sted hvor arrangementet afholdes. Du kan ikke få dækket den del af din rejse, som foregår i udlandet.

Hvordan gør jeg?

For at få rejserefusion skal du udfylde skemaet til højre, printe det ud, underskrive det og sende enten et scan eller et retvisende og tydeligt billede af blanketten til oekonomi@radikalungdom.dk. Skriv dit navn, fornavn kan række, og rejsens anledning i emnefeltet.

Husk, at du også skal sende billetten (eller billetterne) med. Hvis din billet bliver væk eller ikke sendes ind, kan du ikke få rejserefusion. Har du en elektronisk billet, sendes et screen-shot eller et udprint af billetten. Har du en fysisk billet, kan du enten scanne billetten eller sende et retvisende billede af den. Hvis du ansøger om rejserefusion og bruger rejsekort, skal du bruge udskriften af rejsen fra rejsekortets hjemmeside som dokumentation.

Ansøgningsfrist

Fristen for at indsende ansøgning om rejserefusion er 6 uger efter arrangementets afholdelse. Hvis rejserefusionsskemaet ikke er indsendt inden denne frist, kan du ikke få rejserefusion.

Du kan forvente at få udbetalt din rejserefusion senest 10 dage efter at vi har modtaget din ansøgning.

Dispensation

Ønsker du at søge dispensation eller ansøge om rejserefusion til arrangementer, der ikke afholdes af landsforeningen, skal du kontakte forretningsudvalget på fu@radikalungdom.dk.

Rejserefusioner til arrangementer, der ikke afholdes af landsforeningen, skal søges inden det givne arrangement finder sted. Søges der ikke om rejserefusion inden arrangementets afholdelse, kan du ikke få rejserefusion.